Αἰμίλιος Λιττρέ

Émile Maximilien Paul Littré (Παρίσιοι, 1η Φεβρ. 1801 – 2α Ἰουν. 1881). Orator Noctis 8η Ἰουλίου 1875. Ὅλη ἡ πνευματικὴ Γαλλία ἐστραμμένη μετὰ μεγίστης περιεργείας εἰς τὰ δρώμενα μιᾶς ἱστορικῆς (1805) τεκτονικῆς σκωτικῆς στοᾶς, τῆς La Clémente Amitié («Ἡ Εὔψυχος Φιλία»), ἐκ τῶν λεγομένων «Ναπολεοντείων». Χίλιοι περίπου τέκτονες εὑρίσκονται συγκεντρωμένοι μέχρι καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ…