Συνεδρία 2ας Μαρτίου 2016

Πλήθος Αδ κατέκλυσαν τας κοιλάδας, όλα ξεκαθαρίστηκαν, και όλοι απήλθαν κανονικώς και ικανοποιημένοι.Το μυσταγωγικό έργο είπε ο Κρατ:.τος το Συμβ και όλοι οι παρευρισκόμενοι θα συνεχιστεί κανονικώς.

IMG_2169

IMG_2172

IMG_2175