ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ

Όπως όλοι γνωρίζεται πολλά έχουν λεχθεί για τον Τεκτονισμό και τους τέκτονες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τεκτονισμός τα τελευταία χρόνια φθίνει διεθνώς, άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από τα σημεία των καιρών. Βλέπετε πολλές παραδοσιακές αξίες στις ημέρες μας έχουν απαξιωθεί και ποδοπατούνται  βάναυσα. Στην προσπάθειά μας να ξεφύγει κανείς από το εγώ, που σύμφωνα με τις παραδοσιακές διδασκαλίες είναι ο κύριος υπαίτιος της δυστυχίας μας, κατασκευάζει ένα ακόμα σθεναρότερο εγώ. Ο πολιτισμός μας έχασε εκείνη την μαγική του απλότητα, η οποία υπήρχε ήδη από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας, καταλήγοντας να ομολογεί καθημερινά την πίστη του στον άκρατο καταναλωτισμό και την υποταγή του στον κίβδηλο υλισμό, ικανοποιώντας έτσι τις πιο ποταπές και ματαιόδοξες ανθρώπινες επιθυμίες.

Στην πνευματικότητα υπάρχει αλτρουισμός ο οποίος πηγάζει από μίαν αγνότητα κινήτρου και το φυσικό αποτέλεσμα του αγνού κινήτρου είναι, εκτός από το καλό των άλλων και το καλό του εαυτού του. Στον πνευματικό υλισμό ο απώτερος σκοπός είναι κυρίως η ενδυνάμωση του εαυτού του και η επιτυχία των προσωπικών του φιλοδοξιών. Λίγοι είναι σήμερα αυτοί οι τέκτονες στη χώρα μας που έχουν πνευματικότητα προσπαθούν με την συμπεριφορά τους να διαφυλάξουν τα Αρχαία Καθήκοντα μαζί με τα οροθέσια, που είναι οι θεμελιώδεις νόμοι και στηρίζουν το οικοδόμημα του Τεκτονισμού.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια υπενθύμιση εν συντομία για όσους νέους Αδελφούς δεν τα γνωρίζουν τα Αρχαία Καθήκοντα.

  1. Ο τέκτων είναι δεσμευμένος υπό του επαγγέλματός του να υπακούει στον ηθικό νόμο και εάν κατανοεί ορθά την τέχνη του, δεν θα είναι ούτε μωρός αθεϊστής, ούτε άθρησκος ελευθεριάζων.
  2. Ο τέκτων είναι ειρηνικός υπήκοος της πολιτικής εξουσίας, όπου κατοικεί και εργάζεται και ουδέποτε πρέπει να συμμετέχει στάσεως ή συνωμοσίας εναντίον της γαλήνης και της ευημερίας του έθνους, ούτε να συμπεριφερθεί προς τις κατώτερες του αρχές κατά παράβαση των καθηκόντων του.
  3. Μια Στοά είναι τόπος όπου συναθροίζονται και εργάζονται τέκτονες. Κάθε Αδελφός πρέπει να ανήκει σε Στοά και να υπακούει στους νόμους της και στις γενικές διατάξεις.
  4. Πάσα προτίμηση μεταξύ τεκτόνων στηρίζεται μόνον επί της πραγματικής αξίας και της προσωπικής αξιότητας, έτσι και οι κύριοι της οικοδομής εξυπηρετούνται καλώς και οι Αδελφοί δεν καταισχύνονται και η Βασιλική Τέχνη δεν περιπίπτει σε καταφρόνηση.
  5. Όλοι οι τέκτονες οφείλουν να εργάζονται καλώς κατά τις εργάσιμες ημέρες για να δύνανται να ζουν εντίμως κατά τις ημέρες εορτών, επίσης οφείλουν να φυλάσσουν τις δια των νόμων της χώρας διατεταγμένες ή τις εκ παραδόσεως ώρες εργασίας.
  6. α. Αν γίνουν παράπονα, τότε πρέπει ο ως ένοχος ευρεθείς Αδελφός να υποστεί την κρίση και την απόφαση της Στοάς η οποία είναι ο καθ’ αυτό δικαστής όλων των τοιούτων φιλονικιών (εκτός αν γίνει έφεση στην Μεγάλη Στοά) και ενώπιον της οποίας πρέπει να προσαχθεί ο Αδελφός σε δίκη, εν τούτοις το έργον της οικοδομής δεν πρέπει να καθυστερήσει, σε αυτή την περίπτωση δέον να γίνεται ιδιαιτέρα παραπομπή. Ουδέποτε πρέπει να προσφύγετε σε πολιτικά δικαστήρια για πράγματα που αφορούν τον Τεκτονισμό, εκτός αν αυτό είναι καταφανές στην Στοά ως αναποφεύκτως αναγκαίο.

β. Ιδιωτικές υποθέσεις και φιλονικίες δεν πρέπει να φέρονται στο κατώφλι της Στοάς και προπαντός διαφωνίες περί θρησκείας ή εθνών ή κρατικής διοίκησης. Αντιτίθεται δε αποφασιστικώς κατά των πολιτικών συζητήσεων οι οποίες ουδέποτε προξένησαν ευημερία στην Στοά και ουδέποτε θα την προξενήσουν.

γ. Οφείλει να χαιρετά αλλήλους ευγενώς χωρίς αλαζονεία ο ένας προς τον άλλον επίσης χωρίς να παραλείπει τον σεβασμό, ο οποίος προσήκει σε κάθε Αδελφό, αν δεν ήταν τέκτων. Διότι αν και όλοι οι τέκτονες ως Αδελφοί ίστανται επί του αυτού οριζοντίου επιπέδου, εν τούτοις ο Τεκτονισμός ουδένα στερεί τιμής κάποιου την οποίαν αυτός κατείχε πριν γίνει τέκτων. Απεναντίας πολλαπλασιάζει την τιμή του, αν αυτός είναι αντάξιος της Αδελφότητας, η οποία οφείλει να απονέμει τιμές σε εκείνον στον οποίον προσήκει τιμή και να αποφεύγει κακούς τρόπους.

δ. Οφείλει να είναι προσεκτικός στους λόγους και την συμπεριφορά, ούτος ώστε και ο πλέον οξύνους ξένος να μη δυνηθεί να αποκαλύψει κάτι το οποίον δεν ενδείκνυται να αποκαλυφθεί σ’ αυτόν. Ενίοτε πρέπει να αλλάζει ομιλία και να χειρίζεστε αυτήν φρονίμως προς δόξα και τιμή της σεβαστής Αδελφότητας.

ε. Οφείλει να πράττει όπως ορίζει σε ηθικό και σοφό άνδρα και ιδιαιτέρως να μην αποκαλύπτει τίποτε, τους φίλους του και τους γείτονες του, για θέματα που αφορούν την Στοά. Να λαμβάνει υπ’ όψιν την υγεία του, να μην αργοπορεί από την οικία του και να μην παραμελεί την οικογένειά του.

στ. Οφείλει σε ξένο Αδελφό να τον δοκιμάσει προσεκτικά και μάλιστα καθ’ όν τρόπον η σύνεση θα εμπνεύσει, για να μην πέσετε θύμα υπό κάποιου αμαθούς. Με περιφρόνηση πρέπει να απομακρύνετε αυτόν και να προσέξετε να μη δώσετε σ’ αυτόν την παραμικρή νύξη περί των γνώσεών σας. Αν όμως βρίσκετε σ’ αυτόν ένα αληθινό και πραγματικό Αδελφό, τότε τιμήστε τον. Αν είναι πτωχός βοηθήστε τον ή δώστε σ’ αυτόν οδηγίες, πως μπορεί να τύχει κάποιας βοήθειας. Οφείλει  όμως σε ένα πτωχό Αδελφό, ο οποίος είναι καλός και πιστός άνδρας, να τον προτιμάται υπό τις αυτές συνθήκες παντός άλλου πτωχού ανθρώπου.

Αν πραγματικά οι Διοικήσεις του Τεκτονισμού εφάρμοζαν τα Αρχαία Καθήκοντα και δεν προσπαθούσαν να διοικούν αυταρχικά κατέχοντες όλες τις εξουσίες αλλά και αν προσπαθούσαν για να υπήρχε συνεργασία μεταξύ των Αδελφών που κατήγγελλαν τις ατασθαλίες που υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ και οι διοικούντες αναγνώριζαν το μέγεθος και την πορεία του τραγικού προβλήματος προχωρούσαν άμεσα σε μέτρα διαφάνειας και αυστηρούς ελέγχους για την ανεύρεση των ατασθαλιών, σήμερα δεν θα είμαστε στα δικαστήρια διασυρόμενοι και ο Τεκτονισμός και οι τέκτονες. Αλλά αντ’ αυτού επιδόθηκαν σε διώξεις των διαμαρτυρομένων Αδελφών και σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των παρανομιών, παραπλανώντας  μεγάλο αριθμό μελών πετυχαίνοντας να μην λογοδοτήσουν μέχρι σήμερα. Δυστυχώς η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία διατάζει  διαχειριστικούς ελέγχους στην Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, στο Τεκτονικό Ίδρυμα και στο Σωματείο Τεκτονική Αδελφότης, είναι ένας πραγματικός κόλαφος για το Δ.Σ. της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και αποδεικνύει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά και η φωτιά αυτή μπορεί να κάψει πολλούς.

 

Λουκάς Χόνδρος

Πρ. Σ.

Σημείωση:

Ο αδελφός Λουκάς είναι ενεργό και αξιοσέβαστο μέλος της Ποσειδωνίας και του Πειραικού τεκτονισμού, με μεγάλη πνευματική προσφορά προς τους αδελφούς.