Ο Στρατηγός Αλβέρτος Πάικ σε ένα “θεατρικό”

Ο Στρατηγός Αλβέρτος Πάικ σε ένα “θεατρικό”που σχεδίασαν οι Αδελφοί μας απο την κοιλάδα του Λάμποκ… Texas όπου ο ηθοποιός λέει τα αυτούσια λόγια του Albert Pike όπως έχουν καταγραφεί σε διάφορα έγγραφα.