ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

30/1/20 ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
καλεσμένος του Ησαΐα Κωνσταντινίδη ήταν ο Σκηνοθέτης – Συγγραφέας Εύμολπος Τσάμης.

Η συζήτηση  περιστρέφεται γύρω από τα Ελληνικά Μυστήρια και τις επιβιώσεις τους.