Νέος Υ.Μ.Τ. Νικόλαος Κιλάκος 33ο

Στιγμιότυπο απο την αναγγελία του νέου Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. Νικολάου Κιλάκου 33ο  υπό του Μεγ:. Καγκ:. Μ:. Γεν:. Γραμμ:. Δημ. Παπαχαρίση

YMT329

nikolaos_kilakos

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης
του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο Βαθμού δια την Ελλάδα
του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 1872

Νικόλαος Κιλάκος