Μυσ:. Διδ:.

04Τα καθήκοντα είναι:
Μυστικότητα , Υποκοή και Πίστη

Καθήκον, στοχασμός και μελέτη είναι η πύλη προς την ευκαιρία.
Ως εκ τούτου, ένας τιμά αυτές τις σχέσεις με τον Μ.Α.Τ.Σ., την οικογένεια, τη χώρα του και τον Τεκτονισμό.