ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣ THN ΜΣΕ

Ενώπιον Παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης Αρχής

 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Της εδρεύουσας στην οδό Αχαρνών 19 και Σουρμελή 2 Ενώσεως Προσώπων, υπό την επωνυμία «ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ», νομίμως εκπροσωπουμένης.

 

Προς

 

Την εδρεύουσα στην οδό Αχαρνών 19 και Σουρμελή 2, Ενωση Προσώπων υπό την επωνυμία «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», νομίμως εκπροσωπουμένη.

——————————-

 

Με την υπ’ αριθμ. 5/18-5-2016 Εγκύκλιό σας, παρερμηνεύετε τους νόμους και το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 590/2015 απόφασης του Αρείου Πάγου.

Η άνω απόφαση όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, απλώς επικυρώνει την υπ’ αριθμ. 5886/26.9.2013 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών και αυτή επικυρώνει την υπ’ αριθμ. 3537/2012 πρωτόδικη απόφαση, η οποία έκρινε επί αγωγής του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, άκυρη την μετάταξή του από το αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη στη θέση του Μεγάλου Θησαυροφύλακος, άκυρη την εκλογή των νέων μελών του Υπάτου Συμβουλίου ως και άκυρη την διαγραφή του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα.

Με όλες τις άνω αποφάσεις, κρίθηκε ότι ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα εξελέγη Υπατος διά την τριετία 2007 – 2010 και ότι ανεγνωρίζετο η θέση του ως Υπάτου Ταξιάρχη για τον χρόνο αυτό.

Το Υπατο Συμβούλιο, ανεξαρτήτως εάν αμφισβητούσε την ορθότητα της πρωτόδικης απόφασης, γι’ αυτό και ήσκησε, όπως είχε δικαίωμα ένδικα μέσα κατά της πρωτόδικης απόφασης, παράλληλα όμως, ευθύς ως του κοινοποιήθηκε η άνω απόφαση συμμορφώθηκε με το διατακτικό της, κάλεσε τον Ραφαήλ Ντε Σιγούρα να αναλάβει το αξίωμα του Υπάτου και εξετέλεσε τις λοιπές διατάξεις της.

Όμως, ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, όπως άλλωστε δέχεται η ΜΣΤΕ με την από 14.10.2013 έφεσή της, είχε ήδη δημιουργήσει νέο δικό του Υπατο Συμβούλιο, γι’ αυτό και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να προσέλθει στις όποιες προσκλήσεις του εγένοντο και να αναλάβει το αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη, προτιμώντας να παραμείνει Υπατος στο επί της οδού Βρεσθένους αρ. 49, υπ’ αυτού δημιουργηθέν Υπατο μέχρι το έτος 2014, ότε παρητήθη και ανεκηρύχθη Επίτιμος Μέγας Ταξιάρχης.

ΣΥΝΕΠΩΣ, εσφαλμένα αναφέρεσθε ότι ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα ανέλαβε την θέση του Υπάτου από την οποία εξεδιώχθη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 590/2015 απόφασης του Αρείου Πάγου, αφού, εις την απόφαση αυτή δεν αναφέρεται, ούτε άλλωστε ήταν δυνατόν, παράταση της θητείας του ως Υπάτου, ούτε φυσικά ότι έπασχε νομικά η εκλογή ως Υπάτου του Χρήστου Μανέα και ακολούθως του Σπυρίδωνος Καμαλάκη. (Επ’ αυτού βλ. σχετική Γνωμοδότηση).

Ακολούθως, εξεδώσατε την υπ’ αριθμ. 8/9.6.2016 Εγκύκλιο, με την οποία ξεχνάτε ότι εις την οδό  Αχαρνών υπάρχει Υπατο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, που λειτουργεί αδιαλείπτως και νομίμως από το έτος 1872 και ότι μέλη του υπήρξαν και υπάρχουν προσωπικότητες που ετίμησαν την Ελλάδα και τον Τεκτονισμό. Ότι ενεργά μέλη του είναι τρεις Επίτιμοι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της ΜΣΤΕ, ο Ενδοξ\ Αδ\ Χρήστος Μανέας, ο Ενδοξ\ Αδ\ Διονύσιος Παπαδάτος και ο Ενδοξ\ Αδ\ Νίκος Βουργίδης. Ότι ο Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος Ενδοξ\ Αδ\ Γεώργιος Βασιλογεώργης μυήθηκε και ανυψώθη εις τον 33ο Βαθμό στις 13.2.2013, επί Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη του Αδ\ Χρήστου Μανέα, όπως επίσης και ο νυν Μέγας Διδάσκαλο Κωνσταντίνος Πολίτης μυήθηκε και ανυψώθη εις τον 33ο Βαθμό στις 19 Μαρτίου 2013.  Ότι, στην εγκατάσταση ως Υπάτου του Κραταιοτ\ Αδ\ Σπυρίδωνος Καμαλάκη, παρέστη ο τότε Μεγάλος Διδάσκαλος και όλο το Συμβούλιο της ΜΣΤΕ, όπως επίσης παρεκάθησαν προσκεκλημένοι στο Δείπνο των Ροδοσταύρων, εις το οποίο συμμετείχαν και Υπατοι Μεγάλοι Ταξιάρχες διαφόρων κρατών.

Όλα αυτά, και όσα κατωτέρω εκθέτουμε, τα ξεχάσατε και αναγνωρίσατε ως Υπατο τον υπέργηρο και με προχωρημένη άνοια Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και το δημιουργηθέν πραξικοματικά νέο Υπατο από τον εκλεκτό σας αδ\ Εμμανουήλ Γερακιό.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλως απαραδέκτως απειλείτε τα μέλη σας, που είναι και μέλη μας με πειθαρχική δίωξη, εάν παραβούν τις παράνομες εντολές σας και συνεχίσουν να παρακολουθούν στα Φιλοσοφικά Τεκτονικά Εργαστήρια, που χρόνια τώρα συμμετείχαν, δηλαδή στο Υπατο της οδού Αχαρνών και εν ταυτώ αποφασίσατε παρανόμως να ιδιοποιηθεί το νέο Υπατο, όλο τον εξοπλισμό των Εργαστηρίων μας, που αποκτήθηκε με τα χρήματα των μελών μας. Και για να κάνετε περισσότερο πειστική την απόφασή σας, αναφέρεσθε σε μία άσχετη Εγκύκλιο της ΜΣΤΕ, την υπ’ αριθμ. 20/20.4.2007, εκδοθείσα επί Ενδοξ\ Μεγάλου Διδασκάλου του Αδ\ Νικολάου Βουργίδη, καίτοι γνωρίζετε ότι η Εγκύκλιος αυτή εξεδόθη, για να εμποδίσει την ανάπτυξη νεοεμφανισθέντων ξένων Τεκτονικών Συστημάτων, Βαθμών και Τάξεων, πέραν του Συμβολικού Τεκτονισμού, του Σκωτικού Τύπου και της Τάξεως της Υόρκης. Παράλληλα, επιμελώς αποσιωπείτε και δεν αναφέρεσθε, στη μεταγενέστερη Εγκύκλιο της ΜΣΤΕ, την υπ’ αριθμ. 32/4.3.2009, εκδοθείσα επί Μεγάλου Διδασκάλου Ενδοξ\ Αδ\ Νικολάου Βουργίδη, η οποία απέβλεπε να αποτρέψει τα μέλη των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων μας να παρακολουθούν τεκτονικές εργασίες εις το παράτυπο και παράνομο Υπατο, το οποίο ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, ίδρυσε με μέλη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς στην οδό Βρεσθένους αρ. 49.

Αλλωστε γνωρίζετε ότι η άνω υπ’ αριθμ. 32/4.3.2009 Εγκύκλιος, της οποίας ειρήσθω εν παρόδω, ουδέποτε εγένετο χρήση, εξεδόθη μετά την υπ’ αριθμ. 688/25.2.2009 απόφαση του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, που σ’ αυτήν συμμετείχαν, εκτός των άλλων, ο Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος Ενδοξ\ Αδ\ Γεώργιος Βασιλογεώργης ως Πρόσθετος Μέγας Διδάσκαλος, ο νυν Μέγας Διδάσκαλος Κωνσταντίνος Πολίτης ως Μέγας Ρήτωρ και άλλα μέλη του σημερινού Μεγάλου Συμβουλίου σας. Με την απόφαση αυτή, διεγράφη  από τις Τάξεις των μελών της ΜΣΤΕ, ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, ο Φραγκίσκος Γκοβόστης και ο Δαυϊδ Αράρ, διά την υπ’ αυτών παράνομη ίδρυση Υπάτου Συμβουλίου σε συνεργασία με μέλη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς.

Περαιτέρω γνωρίζετε και σήμερα, προσπαθείτε να επιβάλετε το Υπατο Ραούλ, όχι διότι πράγματι ανανήψατε και ενδιαφέρεστε για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 590/2015 απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά διότι ο ενεργών αντ’ αυτού, Εμμανουήλ Γερακιός, αγωνίσθηκε να εκλεγεί ο νυν Μέγας Διδάσκαλος και το Συμβούλιό του, ενώ τινές εξ ημών, ως ισχυρίζεσθε, δεν σας ψήφισαν δι’ ό και, εφόσον ο Υπατος Σπύρος Καμαλάκης, σας αρνήθηκε την αποπομπή τους από το Υπατό μας και την αντικατάστασή τους με τον αδ\ Εμμανουήλ Γερακιό και άλλους της επιλογής σας, αποφασίσατε την διάλυση του Υπάτου Συμβουλίου με τις παράνομες μεθόδους των απειλών και εκφοβισμών σας, που είδαν το φως της δημοσιότητας με την τελευταία σας Εγκύκλιο.

Αλλωστε, τι άλλο είναι αυτό που σας επέβαλε την αλλαγή πολιτικής που ακολουθούσε η ΜΣΤΕ μέχρι και τον Οκτώβριο του 2013; Δεν είναι δικό σας το δικόγραφο της από 14.10.2013 έφεσης, που υπογράφεται από τον δικηγόρο αδ\ Εμμανουήλ Γερακιό, με το οποίο θεωρούσατε παράνομο το Υπατο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και δικαία την απόφαση του Συμβουλίου της ΜΣΤΕ, που τον απέπεμψε των Τάξεών της; Γι’ αυτό δεν ζητάτε με την έφεσή σας αυτή, την εξαφάνιση της υπ’ αριθμ. 3749/2011 πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την απόρριψη της αγωγής Ντε Σιγούρα;

Και πάντα ταύτα, γνωρίζετε ότι εγένοντο μετά την εφετειακή απόφαση που δικαίωνε τον Ραφαήλ Ντε Σιγούρα στην αντιδικία του με το Υπατο της οδού Αχαρνών. Όμως, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής σας και η συνέχεια. Ότι δηλαδή, ο τότε Μεγάλος Διδάσκαλος Γεώργιος Βασιλογεώργης, εν συνεργασία με τον Εμμανουήλ Γερακιό, πρώην Μεγάλο Ρήτορα του Υπάτου, που σήμερα εσείς δεν αναγνωρίζετε, πλησίασαν τον υπέργηρο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και εκμεταλλευόμενοι την πνευματική του κατάσταση και εν ταυτώ, την επιθυμία του περιβάλλοντός του, να τον επαναφέρει  ως Υπατο Μεγάλο Ταξιάρχη στην Αχαρνών, απεφάσισαν να δημιουργήσουν το νέο Υπατο, το οποίο εσείς ως ΜΣΤΕ θα αναγνωρίζατε και  θα επιβάλατε.

Προς ολοκλήρωση λοιπόν αυτού του σκοπού σας, σήμερα, απειλείτε τους αδελφούς με πειθαρχικές διώξεις, αν συνεχίσουν να εργάζονται εκεί που από χρόνια πολλά ειργάζοντο, δηλαδή στο λειτουργούν από το 1872 Υπατο της οδού Αχαρνών και Σουρμελή.

Και ταύτα πάντα πράττετε, παρότι γνωρίζετε, ότι η ΜΣΤΕ και το Υπατο, είναι δύο αυτοδιοίκητες και αυτόνομες Ενώσεις προσώπων και ότι ουδαμού στον Καταστατικό Χάρτη, σας δίδεται η δυνατότητα να ιδρύετε και να αναγνωρίζετε έτερα Τεκτονικά Σώματα, ούτε φυσικά να παρεμβαίνετε και να δημιουργείτε Υπατα Συμβούλια.

Γνωρίζετε περαιτέρω, ότι στο Τυπικό της μύησης του Α’  Συμβολικού Βαθμού, αναγράφεται και ο Σεβάσμιος διαβεβαιώνει τον μυούμενο, ότι οι Κανονισμοί τους οποίους οφείλει να τηρεί, δηλαδή ο Καταστατικός Χάρτης, ο Γενικός Κανονισμός και οι Εγκύκλιοι της ΜΣΤΕ, ουδέν περιέχουν το αντιβαίνον εις τους νόμους του Κράτους ή τους Κοινωνικούς Θεσμούς.

Σήμερα όμως εσείς, με την άνω υπ’ αριθμ. 8/9.6.2016 Εγκύκλιο σας, παραβιάζετε ευθέως τα ατομικά δικαιώματα των μελών σας και μελών του Υπάτου, που προστατεύονται με τις ακόλουθες συνταγματικές διατάξεις:

Αρθρο 4.            Οι Ελληνες, είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

Αρθρο 5.            Εκαστος δικαιούται να αναπτύσσει ελευθέρως την προσωπικότητά του και να συμμετέχει εις την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

Αρθρο 11.          Οι Ελληνες έχουν το δικαίωμα, όπως συνέρχονται ησύχως και αόπλως.

Αρθρο 12.1.       Οι Ελληνες, έχουν το δικαίωμα, όπως συνιστούν Ενώσεις και Σωματεία (και φυσικά να συμμετέχουν σ’ αυτά), μη κερδοσκοπικού σκοπού, τηρούντες τους νόμους.

  1. Το Σωματείο, δεν δύναται να διαλυθεί ένεκα παραβάσεως του νόμου ή ουσιώδους διατάξεως του Καταστατικού του, ει μη μόνο διά δικαστικής αποφάσεως.
  2. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί Ενώσεως Προσώπων.

 

Ολες τις άνω διατάξεις του Συντάγματος, δυστυχώς η ΜΣΤΕ τις παρέβη με την άνω Εγκύκλιό της, γι’ αυτό και ως παράνομη, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, και οι αδελφοί δεν υποχρεούνται να την εκτελέσουν.

 

EΠΕΙΔΗ ουδέποτε και ουδεμία Μεγάλη Στοά στον Κόσμο, της ΜΣΤΕ συμπεριλαμβανομένης, διενοήθη να εκδώσει απόφαση άρσης αναγνωρίσεως Υπάτου Συμβουλίου, όπως σήμερα εσείς πράττετε, καίτοι γνωρίζετε ότι τα Τεκτονικά Σώματα ΜΣΤΕ, Υπατο Συμβούλιο, Τύπος Υόρκης αναγνωρίζονται από τα ομοειδή Σώματα.

 

ΕΠΕΙΔΗ η Εγκύκλιό σας υπ’ αριθμ. 8/9.6.2016 είναι παράνομη και καταχρηστική, ενέχουσα απειλές κατά μελών του Τεκτονικού Σώματος και δημιουργούν κινδύνους ερίδων και διαπληκτισμών με απρόβλεπτες εκτάσεις και συνέπειες, προεχόντως δε προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη ημών ως Ενώσεως Προσώπων και των μελών μας ως προσωπικοτήτων.

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΔΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως εντός διημέρου από λήψεως παρούσης, ανακαλέσετε το παράνομο κείμενο της Εγκυκλίου σας, άλλως, και εν αρνήσει σας, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ζητήσουμε την προστασία των Αρχών και της Δικαιοσύνης διά την αποκατάσταση των πραγμάτων και την προσβολή των ως άνω αγαθών μας.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα, ως και την άνω αναφερομένη Γνωμοδότηση, προς την προς ήν απευθύνεται Ενωση Προσώπων με την επωνυμία «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

Αθήνα, 13.6.2016

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος