ΠΙΝΑΞ ΧΑΡΑΞΕΩΣ-ΙΕΡΟΣ ΤΑΠΗΣ

Φιλτ:. αδδ   Το άνοιγμα των σημερινών εργασιών με τον Πίνακα Χαράξεως, όπως παρακολουθήσατε αποτελεί μία μετάφραση από παλιό Γερμανικό τυπικό, του Φιλτ:. αδ:. Αντώνη Λέμη από την Πάτρα. Για την ολοκλήρωση των σημερινών εργασιών θα σας παραθέσω και την ερμηνεία  του Τάπητος χρησιμοποιώντας στοιχεία απο μία ομιλία του αδ:. Α.Λέμη και άλλα γερμανικά κείμενα.…