Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα είναι το Ύπατον Συμβούλιον. Αποτελείται εκ 33 Μελών κατ’ ανώτατο όριο τα οποία συγκροτούν το Μεγάλο Συμβούλιον και το Ύπατον Συμβούλιον. Το Μεγάλο Συμβούλιο συγκροτείται από τα Πάρεδρα Τακτικά Μέλη και εξ αυτών εκλέγονται τα Ενεργά Μέλη του…

Γνωμοδότηση Κρατ Αδ Σ. Παραμυθιώτη

Γνωμοδότηση Κρατ:. Αδ:. Σπ. Παραμυθιώτη Συμβούλου Επικρατείας ε.τ. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ σε  pdf format ή αλλιώς να κάνετε κλικ στις εικόνες να γίνουν μεγαλύτερες.                               Ερμηνεία της απόφασης του δικαστηρίου, υπό  του Κρ:. Αδ. Σ. Παραμυθιώτη Ερμηνεία απόφασης Σ.…