Νέος Υ.Μ.Τ. Νικόλαος Κιλάκος 33ο

Στιγμιότυπο απο την αναγγελία του νέου Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. Νικολάου Κιλάκου 33ο  υπό του Μεγ:. Καγκ:. Μ:. Γεν:. Γραμμ:. Δημ. Παπαχαρίση Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο Βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 1872 Νικόλαος Κιλάκος

ALBERT G. MACKEY

Ο Albert Gallatin Mackey γεννήθηκε στο  Charleston, South Carolina, είναι ο γιος του  John Mackey (1765 – December 14, 1831), χεροπρακτικού, δημοσιογράφου και παιδαγωγού. Ο πατέρας του Εξέδωσε το : American Teacher’s Assistant (Οδηγό παιδαγωγών) και τον οδηγό για αυτοδίδακτους- Self-Instructor’s Guide-, ο οποίος περιείχε όλες τις εξηγήσεις των μαθηματικών θεωριών κανονικά επεξηγημένες κλπ. (Charleston,…

Ο Σκωτικός Τύπος στην Ελλάδα

Μια σύντομη αναδρομή από 1781 έως σήμερα Η επίσημη χρονολογία εγκαταστάσεως του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (ΑΑΣΤ) στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος του 1872 όταν ο Δημήτριος Ροδοκανάκης ίδρυσε το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο εξουσιοδοτηθείς προς τούτο από το Ύπατο Συμβούλιο της Σκωτίας. Ούτω, σήμερα υπάρχει μια πλήρως τεκμηριωμένη ιστορία άνω των 140 ετών. Αλλά…

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα είναι το Ύπατον Συμβούλιον. Αποτελείται εκ 33 Μελών κατ’ ανώτατο όριο τα οποία συγκροτούν το Μεγάλο Συμβούλιον και το Ύπατον Συμβούλιον. Το Μεγάλο Συμβούλιο συγκροτείται από τα Πάρεδρα Τακτικά Μέλη και εξ αυτών εκλέγονται τα Ενεργά Μέλη του…

Γνωμοδότηση Κρατ Αδ Σ. Παραμυθιώτη

Γνωμοδότηση Κρατ:. Αδ:. Σπ. Παραμυθιώτη Συμβούλου Επικρατείας ε.τ. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ σε  pdf format ή αλλιώς να κάνετε κλικ στις εικόνες να γίνουν μεγαλύτερες.                               Ερμηνεία της απόφασης του δικαστηρίου, υπό  του Κρ:. Αδ. Σ. Παραμυθιώτη Ερμηνεία απόφασης Σ.…