ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΗΡΩΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

Ὁ Καραϊσκάκης ἐκηδεύθη τὴν ἑπομένην τοῦ θανάτου του ἐν Σαλαμῖνι, κατὰ ρητὴν παραγγελίαν του. Ἡ κηδεία του ὑπῆρξε πάνδημος, ἐτελέθη δὲ ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει. Λόγον ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ Γεώργιος Αἰνιάν, ἀδελφὸς τοῦ Δ. Αἰνιᾶνος, γραμματέως καὶ βιογράφου τοῦ Καραϊσκάκη. Ὁ λόγος οὗτος εὑρίσκεται ἐν τῷ ἀρχείῳ τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης ὅθεν καὶ παρελάβομεν αὐτόν.…

Morals and Dogma – Η Αρχη

Το “Morals and Dogma” το έχουν χαρακτηρίσει σαν μια συλλογή απο 32 “εκθέσεις” ή “εργασίες” που αποδίσουν μια φιλοσοφική λογική στους βαθμούς του “Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου” Οι διδαχές αυτές με τον τρόπο που έχουν καταγραφεί, εκτός απο ένα πολύ παραστατικό παρασκήνιο των βαθμών δίνουν επίσης και ένα πολύ σημαντικό μάθημα περί Θρησκείας, Ιστορίας…

Νέος Υ.Μ.Τ. Νικόλαος Κιλάκος 33ο

Στιγμιότυπο απο την αναγγελία του νέου Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. Νικολάου Κιλάκου 33ο  υπό του Μεγ:. Καγκ:. Μ:. Γεν:. Γραμμ:. Δημ. Παπαχαρίση Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο Βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 1872 Νικόλαος Κιλάκος

ALBERT G. MACKEY

Ο Albert Gallatin Mackey γεννήθηκε στο  Charleston, South Carolina, είναι ο γιος του  John Mackey (1765 – December 14, 1831), χεροπρακτικού, δημοσιογράφου και παιδαγωγού. Ο πατέρας του Εξέδωσε το : American Teacher’s Assistant (Οδηγό παιδαγωγών) και τον οδηγό για αυτοδίδακτους- Self-Instructor’s Guide-, ο οποίος περιείχε όλες τις εξηγήσεις των μαθηματικών θεωριών κανονικά επεξηγημένες κλπ. (Charleston,…

Ο Σκωτικός Τύπος στην Ελλάδα

Μια σύντομη αναδρομή από 1781 έως σήμερα Η επίσημη χρονολογία εγκαταστάσεως του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (ΑΑΣΤ) στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος του 1872 όταν ο Δημήτριος Ροδοκανάκης ίδρυσε το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο εξουσιοδοτηθείς προς τούτο από το Ύπατο Συμβούλιο της Σκωτίας. Ούτω, σήμερα υπάρχει μια πλήρως τεκμηριωμένη ιστορία άνω των 140 ετών. Αλλά…