Ο Σκωτικός Τύπος στην Ελλάδα

Μια σύντομη αναδρομή από 1781 έως σήμερα Η επίσημη χρονολογία εγκαταστάσεως του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (ΑΑΣΤ) στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος του 1872 όταν ο Δημήτριος Ροδοκανάκης ίδρυσε το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο εξουσιοδοτηθείς προς τούτο από το Ύπατο Συμβούλιο της Σκωτίας. Ούτω, σήμερα υπάρχει μια πλήρως τεκμηριωμένη ιστορία άνω των 140 ετών. Αλλά…

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα είναι το Ύπατον Συμβούλιον. Αποτελείται εκ 33 Μελών κατ’ ανώτατο όριο τα οποία συγκροτούν το Μεγάλο Συμβούλιον και το Ύπατον Συμβούλιον. Το Μεγάλο Συμβούλιο συγκροτείται από τα Πάρεδρα Τακτικά Μέλη και εξ αυτών εκλέγονται τα Ενεργά Μέλη του…

Η Συνάντηση του Σεπτεμβρίου 2015 με τον δικηγόρο Εμμανουήλ Γερακιό…

Η Συνάντηση του Σεπτεμβρίου 2015 με τον δικηγόρο Εμμανουήλ Γερακιό, ο οποίος κατά δήλωσή του ενεργούσε για λογαριασμό του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος κ. Γεώργιου Βασιλογεώργη. Προτάθηκε, με λίγα λόγια, η σύμπραξη του νομίμου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου και διαδόχου σας μετά την παραίτησή σας με τον Γεώργιο Βασιλογεώργη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα…

2.Ύβρις – Το σύνδρομο της αλαζονείας της εξουσίας

Φιλτ Αδ Ο όρος «ύβρις» αποτελεί τη συμπύκνωση της βιαίας, της αλαζονικής συμπεριφοράς, που εκπηγάζει από την αυθάδεια, την παραβίαση του αισθήματος του χρέους, του εσωτερικού νόμου, της ηθικής, που ανατρέπει ή αποπειράται να ανατρέψει την κοινωνική ισορροπία ή την συστηματική λειτουργία ενός θεσμού, γενικότερα της τάξης. Πρόκειται για πάθος που αντιτίθεται στο χρέος[1].. Πρόκειται…

Ύβρις – Το σύνδρομο της αλαζονείας της ιδεολογίας

Φιλτ Αδ Ο όρος «ύβρις» αποτελεί τη συμπύκνωση της βιαίας, της αλαζονικής συμπεριφοράς, που εκπηγάζει από την αυθάδεια, την παραβίαση του αισθήματος του χρέους, του εσωτερικού νόμου, της ηθικής, που ανατρέπει ή αποπειράται να ανατρέψει την κοινωνική ισορροπία ή την συστηματική λειτουργία ενός θεσμού, γενικότερα της τάξης μεταξύ των ανθρώπων. Πρόκειται για πάθος που αντιτίθεται…

“ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥN”

Τί απομένει ημίν να πράξωμεν: ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Η ζωή θα τελειώσει τη μέρα που ο κόσμος θα πάψει να μιλάει για όσα αξίζουν (Μάρτιν Λούθιρ Κίγκ). Η φιλοσοφία της Ελευθέρας Τεκτονικής χαρακτηρίζει τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια ως θερμοκήπια ασφαλούς καλλιέργειας και γόνιμης ανάπτυξης του αγαθού της Αγάπης για τις επιστήμες και για τη…