26 Απριλίου 2017 – Δείπνο Ροδοσταύρων – Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών

Την 26η Απριλίου 2017 στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών έλαβε χώρα η ετήσια «ΑΓΑΠΗ» των Ροδοσταύρων, υπό το σκήπτρο του Υπάτου Μέγα Ταξιάρχου του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου , Κραταιοτάτου Αδελφού Νικολάου Κιλάκου.
Εκλεκτός προσκεκλημένος ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Γερμανία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Κραταιότατος Αδελφός Eberhard Desch, ο οποίος ήτο και ο ομιλητής της εσπέρας.
Επίσης η λίστα των εκλεκτών καλεσμένων δεν σταματά εδώ, αφού ετίμησαν με την παρουσία των και ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Ρουμανία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Κραταιότατος Αδελφός Stelian Nistor συνοδευόμενος από τον Ανθύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Ρουμανία Κραταιός Αδελφός Costin Cunesteanou και 4 ενεργά μέλη του αυτού Υπάτου Συμβουλίου ήτοι τους Κραταιούς αδ:. αδ:.
GMS Florea Voinea, 33
GSG Stefan Marian, 33
Galm. Γιώργος Ivaşcu, 33
GSB Ρασβάν Cernat, 33