Δωρεα των Αγγλων αδελφων μας…

Η συμβολή των Τεκτόνων στην κοινωνία είναι και ήταν πάντοτε σημαδιακή. Όλες οι αγαθοεργές κινήσεις που κάνουμε θα πρέπει να στοχεύουν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής μας και της κοινωνικής δομής εν συνόλω. Κατά την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα δυστυχώς στην Westminster Bridge στo Λονδίνο, το ελικόπτερο που κλήθηκε για την διακομιδή των πρώτων τραυματιών είναι δωρεά των Άγγλων αδελφών μας στο Εθνικό σύστημα υγείας εκεί…..

Τα διακριτικά του φαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία, περήφανα και ευκρινέστατα.