20α Γενέθλια από την αναβίωσιν του Σκωτικού Τύπου εις την Ρωσίαν

scfr

russ1

Ανακήρυξις του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου δια την Ελλάδα Κραταιοτάτου Αδ. Σπυρίδωνα Θ. Καμαλάκη 33ο ως ομοτίμου μέλους (Emeritus Member) του Υπάτου Συμβουλίου της Ρωσίας Εις την φωτογραφία διακρίνονται: Ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης δια την Ελλάδα Κραταιότατος Αδ. Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης 33ο με τον Ύπατον Μεγάλον Ταξιάρχην της Ρωσίας Κραταιότατον Αδ. Alexey Trubetskoy 33ο

H ανάρτηση υπο του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα

 σε PDF