ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 19 Μαρτίου 2016

09.45 ΡΩΜΗ

111

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΧΩΡΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

1.

Ιταλία

ΜILAZZI Luigi

τέως Υπ:.Μεγ:.Ταξ:.

2.

»

SEGRE Riccardo

Μεγ:.Καγκ:.

3.

»

TARONI Leo

Υπ:.Μεγ:.Ταξ:.

4.

Αυστρία

Van der BRUGGE Jan

Μεγ:.Γραμμ:.

5.

Κύπρος

CONSTANTINOU Frangiskos

Υπ:.Μεγ:.Ταξ:.

6.

Kροατία

KRISTIC Goran

Μεγ:.Γραμμ:.

7.

Γαλλία

FAUQUE Jean-Luc

Υπ:.Μεγ:.Ταξ:.

8.

»

CHAPTAL Paul-Andre

Μεγ:.Καγκ:.

9.

»

GERIN Francois

Προσθ:.Μεγ:.Καγκ:.

10.

Γερμανία

SCHLEY Frank

Μεγ:.Ρητ:.

11.

Ελλάδα

ΚΑΜΑΛΑΚΗΣ Σπύρος

Υπ:.Μεγ:.Ταξ:.

12.

»

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ Ευάγγελος

Mεγ:.Αξ:.Υπευθ. Διεθνών Σχέσεων

13.

Ισραήλ

HEINES Valentin

Υπ:.Μεγ:.Ταξ:.

14.

»

GOLDWASER Juan

Μεγ:.Ελεον:.

15.

Πορτογαλία

ALVES DE ALMEIDA Manuel

Aνθ:.Μεγ:.Ταξ:.

16.

Πολωνία

SICINSKI Jean W.

Υπ:.Με:.Ταξ:. ε.τ.

17.

Ελβετία

FAVRE Francis

Μεγ:.Γραμμ:.

18.

Σερβία

HIBER Dragor

Υπ:.Μεγ:.Ταξ:.

19.

Ισπανία

LLANES Felipe

Μεγ:.Yπ:.Επ:.

20.

Τουρκία

ERMAN Hasan

Υπ:.Μεγ:.Ταξ:.

21.

»

BERKER Davut

Μεγ:.Γεν:.Γραμμ:.

222

Αναμνηστική φωτογραφία των παρόντων εις το Συνέδριο της Συνομοσπονδίας των Υπάτων Συμβουλίων δια την Ευρώπην

 

 

333

444

Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου της Συνομοσπονδίας

Υπάτων Συμβουλίων

δια την Ευρώπη

ORDRE DU JOUR

******

AGENDA

******

 

1.) Approbation du proces verbal de la dernière reunion à Paris le 11 Decembre 2015. Aprroval of the last meeting minutes dated 11 Decembre 2015.

2.) Changement du Siége Social de la Confederation des Supremes Conseils de Lausanne à Rome.

Change of the headguartes of the Confederation of the European Supreme Councils from Lausanne to Rome.

3.) Changement du compte banguler du trésorier de Lausanne à Zagreb Change of the new allount from Lausanne to an account in Zagreb.

4.) Discussion sur la situation des Supremes Conseils qui n’ont pas effectues leurs cotisations.

Discussion on the situation of the Supreme Councils with missing Contribution.

5.) Situation des commission et l élection des nouveaux membres. Situation of the commitees and election of the new members.

6.) Discussion sur la situation du Suprême Conseil de la Roumanie et vote.

Discussion regarding to the situation of the Supreme Council of Romania and voting.

******

13h.00 à l4.30

Déjeuner offerte par la S.C. D’ltalie

Lunch Offert by Sc. of Italy