Σκωτικό Δόγμα ή Σκωτικός Τύπος

Σε όλα τα Τυπικά και στα Συντάγματα όπως και τους Γενικούς Κανονισμούς της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα, αναφέρεται  οτι αυτές οι δύο Αρχές του Ελληνικού Τεκτονισμού ακολουθούν τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό τύπο. Αλλά και κατά το κλείσιμο των Συμβ:. Στοών αναφέρεται κατά…