Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας

Το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα του Ξενώνα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας (ιταλικά: Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, λατινικά: Supremus Ordo Militaris Melitensis, S.M.O.M.) συχνά αναφέρεται και ως Τάγμα της Μάλτας ή Ιππότες της Μάλτας, είναι τάγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με έδρα…

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 714/2017

Γ  Ν  Ω  Μ  Ο  Δ  Ο  Τ  Η  Σ  Η Τέθηκε υπόψη μου η υπ΄αριθμ. 714/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφ. μ.) και μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω επ΄αυτής ως προς  τα νομικά ζητήματα που εξετάζονται με αυτήν. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη Διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων…