Ο Σκωτικός Τύπος στην Ελλάδα

Μια σύντομη αναδρομή από 1781 έως σήμερα Η επίσημη χρονολογία εγκαταστάσεως του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (ΑΑΣΤ) στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος του 1872 όταν ο Δημήτριος Ροδοκανάκης ίδρυσε το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο εξουσιοδοτηθείς προς τούτο από το Ύπατο Συμβούλιο της Σκωτίας. Ούτω, σήμερα υπάρχει μια πλήρως τεκμηριωμένη ιστορία άνω των 140 ετών. Αλλά…

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα είναι το Ύπατον Συμβούλιον. Αποτελείται εκ 33 Μελών κατ’ ανώτατο όριο τα οποία συγκροτούν το Μεγάλο Συμβούλιον και το Ύπατον Συμβούλιον. Το Μεγάλο Συμβούλιο συγκροτείται από τα Πάρεδρα Τακτικά Μέλη και εξ αυτών εκλέγονται τα Ενεργά Μέλη του…

Η Συνάντηση του Σεπτεμβρίου 2015 με τον δικηγόρο Εμμανουήλ Γερακιό…

Η Συνάντηση του Σεπτεμβρίου 2015 με τον δικηγόρο Εμμανουήλ Γερακιό, ο οποίος κατά δήλωσή του ενεργούσε για λογαριασμό του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος κ. Γεώργιου Βασιλογεώργη. Προτάθηκε, με λίγα λόγια, η σύμπραξη του νομίμου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου και διαδόχου σας μετά την παραίτησή σας με τον Γεώργιο Βασιλογεώργη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα…